Parochie RK kerk Pijnacker

Schilderwerk van de buitenkant van de Parochie Room Katholieke kerk in Pijnacker

De luiken van de parochie zijn gedemonteerd en geconditioneerd geschilderd waarna de luiken weer zijn terug gehangen. De oude verharde verflagen die door de afgelopen 100 jaar zijn opgebouwd waren in een dusdanige staat dat de lagen grotendeels zijn verwijderd en een geheel nieuw verfsysteem is aangebracht.