sander met een mondkapje

Corona maatregelen

Zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn, gelden er sinds 12 maart 2020 in Nederland diverse maatregelen vanuit de overheid tegen de verspreiding van het Coronavirus.
Schildersbedrijf Soeterbroek volgt uiteraard deze maatregelen.

Daarom brengen wij graag de volgende punten onder uw aandacht:
• Alleen medewerkers die vrij zijn van klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts worden ingezet.
• Onze medewerkers zijn al door ons geïnstrueerd over hygiëne-maatregelen, onderlinge samenwerking en de omgang met u als bewoner.
• Buitenwerkzaamheden kunnen in principe veilig en normaal doorgang vinden onder de geldende overheidsrichtlijnen.
• Voor werkzaamheden binnen wordt vóór aanvang geïnventariseerd of de bewoners in verplichte of vrijwillige quarantaine verblijven. Wanneer dit het geval is schuiven wij de werkzaamheden door naar een later tijdstip. Zie ook richtlijnen op www.rivm.nl. Wij willen u vragen om in dit geval contact op te nemen met ons kantoor op 015-3699346 of per e-mail info@soeterbroek.net onder vermelding van uw straatnaam, huisnummer en woonplaats. Wij nemen dan contact met u op voor het plannen van een nieuwe datum.
Dagelijks zullen wij onze werkwijze monitoren en toetsen aan de landelijke maatregelen. Indien nodig zullen we aanvullende maatregelen nemen. Wij brengen u hier dan uiteraard van op de hoogte.